+46-3c Inkl Cd

+46-3c Inkl Cd
639 SEK
Mer Info!

För kompletteringsköp.
Ett äldre sfi-läromedel som bygger på samhällsorientering och kommunikation, uppskattad för sitt verklighetsnära, faktabaserade fokus och för de många användbara dialogerna.

Läs mer
+46 3 kurs C allt i ett-bok
För nybörjare med gymnasiestudier från hemlandet, som börjar sin Sfi-utbildning i kurs C. Boken består av sju kapitel: ett introduktionskapitel samt avsnitt om att gå och handla, att gå till doktorn, boende, fritidsaktiviteter, studier och arbetsliv.
Basen i varje kapitel utgörs av ett stort bildmaterial, rikligt med korta dialoger och texter. Dessutom finns:
- “Vad ska degöra?"-texter (diskussionsunderlag)
- “Lär att lära-sidor” (reflexion kring det egna lärandet)
- uttalsövningar
- hörövningar
- skrivövningar
- muntliga övningar
- “Kan du det här?” (utvärdering)
- extratexter
Sist ligger ett fristående grammatikavsnitt med tydliga uppställningar och övningar. På elev-cd:n längst bak i boken finns alla uttals- och hörövningar.

+Verb
En verblista där man kan repetera och lära in hur 1110 svenska verb böjs i formerna imperativ, infinitiv, presens, preteritum, supinum och perfekt particip.