Better You Cederolja EKO Eterisk 10 ml

Better You Cederolja EKO Eterisk 10 ml
Kategorier: Varumärke, Better You
Brand: Better You
Size: 10
99 SEK
Mer Info!

Cederträd har spelat en central roll inom aromatiska ämnen från antiken till nutid och har alltid respekterats och högaktats. Denna fina Cederträolja kommer från Atlas Ceder. Cederträ arom uppmuntrar upprätt hållning samt långsam och jämn andning som är idealisk för meditation. Blandar sig bra med bland annat: eukalyptus, lavendel, citron, citrongräs, rosmarin och pepparmint.Användning:Använd mot skadedjur eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Varning! Detta ämne är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.10ml Better You EKO Eterisk Cederolja 10 ml