Better You Pepparmintolja EKO Eterisk 10 ml

Better You Pepparmintolja EKO Eterisk 10 ml
Kategorier: Varumärke, Better You
Brand: Better You
Size: 10
109 SEK
Mer Info!

Denna mycket fina ekologiska pepparmintolja är till skillnad från andra pepparmintoljor baserad på växter odlade i Indien. Dess arom är underbart fräsch och ger en kylande, stark mintarom.Blandar sig bra med bland annat: cederträ, eukalyptus, lavendel, citron, mandarin, mejram, tall, rosmarin och grönmynta.Användning:Användning: Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Tvätta huden noga efter användning.Varning! Detta ämne orsakar allvarlig ögonirritation, är skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion.Vid direkt hudkontakt: Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; uppsök medicinsk rådgivning.VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.10ml Better You EKO Eterisk Pepparmintolja 10 ml