Better You Rödcederolja EKO Eterisk 10 ml

Better You Rödcederolja EKO Eterisk 10 ml
Kategorier: Varumärke, Better You
Brand: Better You
Size: 10
109 SEK
Mer Info!

Denna högkvalitativa rödcederolja har en vacker mörkrödaktig färg med en rik, torr, träoljig doft som blir torrare och sötare när den torkar. Blandar sig bra med bland annat: kanel, koriander, ingefära, enbär och vanilj.Användning:Användning: Använd mot skadedjur eller som aromaterapi. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning. Fara! Detta ämne kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter, orsakar obehagskänslor på huden, orsakar hudirritation och kan orsaka allergisk hudreaktion. VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.10ml Better You EKO Eterisk Rödcederolja 10 ml